weststeincard.com

PRIEKŠAPMAKSAS KARTES – MŪSDIENU PRASĪBĀM ATBILSTOŠS RISINĀJUMS Mūsdienās, kad naudas līdzekļus lielākoties glabājam bankā, aktuālas ir arī norēķinu kartes. Bankas kartes ir vis... Read More