Kam uzticēt darba aizsardzību?

imagesDarba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba aizsardzības instrukcijas un darba drošības speciālists – šie četri un vēl daudzi termini startup komersantiem var sagādāt daudz jautājumus. Un ne velti, jo darba aizsardzība ir obligāta prasība, kas jāievērouzņēmumu, nodibinājumu un citu tamlīdzīgu iestāžu vadītājiem.

Lai attiecīgais objekts varētu paredzēt un samazināt negadījumu iespējamību, izpildītu darba aizsardzības likumdošanas pieprasījumus, ir nepieciešama atbildīgā persona jeb darba drošības speciālists. Tas var būt algots darbinieks, specializēta ārpakalpojuma pārstāvis vai arī pats darba devējs (ja objektā strādā desmit vai mazāk cilvēku). Visi iepriekš uzskaitītie varianti paredz sertificētu darbību, tātad obligātus kursus diploma nopelnīšanai vai augstāko izglītību ar atbilstošu kvalifikāciju.

                Lai darba aizsardzība tiktu realizēta un uzturēta atbilstoši konkrētā objekta darbībai, vispirms tiek pēīts objekts, pēc tam izdarot secinājumus, kādi potenciālie darba vides riska faktori attiecīgajā vidē ir iespējami. Tie var būt ļoti daudzpusīgi, piemēram, laboratorijās visaktuālākie būs tādi faktori, kā ķīmiskie elementi un to toksiskā iedarbība neveiksmīga sajaukuma gadījumā u.tt. Izrietot no atlasītajiem faktoriem, ir jāpasūta darba aizsardzības instrukcijas, kas ietver nepieciešamos darba kārtības noteikumus, piemēram, rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ugunsdrošības nosacījumus u.tt. Tās ir paradzēts izmantot vismaz vienreiz gadā, kad izvēlētais speciālists plāno, īsteno un uzskaita ikgadējo instruktāžas pasniegšanu visiem iestādē nodarbinātajiem. Uzzini vairāk- http://fnserviss.lv/60-stundas-pamatlimena-kursi-darba-aizsardziba/!

PAPILDUS DARBI – VAIRĀK VAJADZĪGAIS LAIKS

                Nereti darba devējam pietrūkst laika papildus darbiem, piemēram, darba aizsardzības instrukcijas izpētei un instruktāžas vadīšanai, nemaz nerunājot par darba aizsardzības apmācību iziešanu, lai likumīgi varētu uzņemties atbildību darba drošības jautājumos. Kā vēl viens variants ir nodarbināt cilvēku, kas ikdienā kārtos ar drošības pasākumiem saistītas situācijas, bet algots darba drošības speciālists neatmaksājas, ja uzņēmums lielākoties darbojas, piemēram, digitālajā vidē. Neatkarīgi no tā, kādā nozarē objekts darbojas, darba aizsardzība ir svarīgs likuma punkts gan darba devējam, gan darba ņēmējam, tāpēc šādos gadījumos izdevīgāk ir ļaut par šī procesa uzturēšanu parūpēties profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

KOMPETENTA INSTITŪCIJA

                Individuāla pieeja, misija padarīt ikvienu darba vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā kvalitātē, sadarbojoties ar uzņēmumu FN-SERVISS. Tas ir uzņēmums 10 un vairāk gadu pieredzi darba drošības jautājumos, un strādā atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes standartiem.

                Plašāku informāciju meklējiet uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv vai arī ierodieties uz kādu no kompānijas veikaliem Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Ar FN-SERVISS iespējams sazināties, zvanot uz telefona numuru 67556799 vai rakstot uz fnserviss@fnserviss.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *